XAMPP komponenter

XAMPP består av mange forskjellige programmer sammensveiset til en pakke. Her er en oversikt over alle pakkene.

Stor takk til utviklerne av disse programmene.

Apache, MySQL, PHP, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, Freetype, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, ming, Sablotron, libxml2, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, IMAP C-Client, OpenLDAP (client lib), mcrypt, mhash, SQLite, cURL, ZZIPlib, libxslt, FPDF

I katalogen /opt/lampp/licenses vil du finne alle lisens informasjonen for disse programmene.